Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD.

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T

Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T
Đường kính M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36
Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISI
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410
Loại nguyên vật liệu này có tính chống ăn mòn cao dưới tác động của hóa chất và môi trường.
Phụ thuộc vào đặc trưng của loại thép
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

Diameter M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M36
Made from high quality materials guaranteed by AISI standard
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410
This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment
Depending on the characteristics of steel types
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127 

ABPON CO., LTD.

Screw, Nut, Kori PU Foam, Fastener, stainless steel fastener

ABPON CO., LTD. သည္ one-stop service စနစ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည္ပစၥည္း ႏွင့္ လက္လုပ္ကိရိယာ စက္ရုံသံုး အပိုပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔ လုပ္ငန္းသည္ ISO 9001:2000 here ႏွင့္ RWTUV စနစ္ GmbH(quality system) အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးကို Quality Assurance Department(QA)ျဖင့္ အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းပါသည္။
ဓာတ္ခြဲခန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လဲ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွိီေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ထုတ္ကုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာအရည္ေသြးျပည့္မွိီေအာင္ စစ္ေဆးၿပီးမွသာထုတ္လုပ္ပါသည္။

Công ty trách nhiệm hữu hạn ABPON là một trong những nhà cung cấp dịch vụ một cửa về đai ốc và các dụng cụ cầm tay với nhiều loại đai ốc và phụ tùng công nghiệp. Nhà máy của chúng tôi được đảm bảo với chứng chỉ ISO 9001: 2000 và RWTUV Systems GmbH (hệ thống chất lượng) từ một tổ chức được chứng nhận rộng rãi. Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp được quản lý nghiêm ngặt bởi phòng kiểm định chất lượng (QA). Trong phòng thí nghiệp, các kĩ thuật viên được chứng nhận đủ điều kiên cho công việc với kinh nghiệm cụ thể sẽ kiểm tra toàn bộ sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 

CONTACT US

ABPON CO., LTD.

Address
403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone
+662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.
E-mail
sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com
Website
abpon.aecgateway.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Đinh ốc + bu lông + 2 vòng F10T ABPON CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar